VOORWAARDEN

INSCHRIJVEN

INSCHRIJVING

Inschrijven kan via de inschrijvingsknop onderaan elke cursuspagina of via het algemeen inschrijvingsformulier in het hoofdmenu.

Als je je voor meerdere cursussen inschrijft of wanneer meerdere leden uit één gezin deelnemen aan één en dezelfde cursus, vragen we telkens een afzonderlijk inschrijvingsformulier in te vullen.

Heb je twijfels of vragen kan je ons altijd bereiken per mail, via info@halewynstichting.be

Hoe weet je of je ingeschreven ben?

De inschrijving wordt binnen de 48 uren verwerkt (bij feestdagen of in vakantieperiodes kan dit langer duren). Na deze verwerking sturen we een bevestigingsmail.

Indien je deze mail niet ontvangt, verifieer dan volgende mogelijke oorzaken:

 • je inbox is vol
 • het mailadres dat je opgaf is niet correct
 • de mail werd als spam aanzien

Heb je twijfels of vragen kan je ons altijd bereiken per mail, via info@halewynstichting.be

Tot wanneer kan je inschrijven?

Zolang de cursus niet volzet is, kan je inschrijven tot daags voor aanvang van de stage. Bij zo’n laattijdige inschrijving daags vooraf vragen we deze eveneens per sms of telefonisch te melden.

De cursus blijkt volzet?

Als de cursus volzet is, vermelden we dit op de site. Inschrijven kan nog maar we plaatsen je dan op een wachtlijst. Wanneer iemand de cursus annuleert, niet tijdig betaalt of niet komt opdagen, kan je gecontacteerd worden voor deelname. Dit kan nog last-minute gebeuren, zelfs op de eerste dag van de cursus.

De inschrijving is pas écht definitief na betaling!

Elke cursus heeft een eigen betalingstermijn die wordt meegedeeld in de bevestigingsmail.

Bij laattijdige inschrijving verwachten we dat je, na ontvangst van je bevestigingsmail, onmiddellijk het volledige bedrag overschrijft of bij aanvang van de stage cash meebrengt.

Wat moet je nog weten?

Een week voor aanvang van de stage ontvang je een informatiemail. Hierin staan alle praktische zaken vermeld voor een goed verloop van dag één: plaats, uur van aankomst, mee te brengen materiaal, concerten…

Indien je deze mail niet ontvangt, verifieer dan volgende mogelijke oorzaken:

 • je inbox is vol
 • het mailadres dat je opgaf is niet correct
 • de mail werd als spam aanzien

Heb je twijfels of vragen kan je ons altijd bereiken per mail, via info@halewynstichting.be

Een inschrijving annuleren?

Je kan de inschrijving annuleren mits volgende annuleringsvoorwaarden:
Annuleren gebeurt liefst tijdig.
Aanvraag om terugbetaling dient schriftelijk of per mail te gebeuren.

 • Voor de cursussen en workshops zonder overnachting:
  Bij annulering tot één week voor aanvang van de cursus is er geen annuleringskost.
  Bij annulering minder dan één week voor aanvang van de cursus wordt 50% van één moduleprijs aangerekend als annuleringskost.
  Bij annulering na de start van de cursus is er geen terugbetaling mogelijk.
 • Voor de cursussen met overnachting:
  De bijdrage wordt nooit volledig terugbetaald.
  Bij annuleren:
  • voor 1 april van het lopende jaar rekenen we 15% van de cursusbijdrage voor administratiekosten aan.
  • vanaf 2 maanden vóór het begin van de stage, rekenen we 30% van de cursusbijdrage voor administratiekosten aan.
  • minder dan één week voor aanvang van de cursus worden de kosten voor overnachting en maaltijden volledig aangerekend omdat deze verblijfskost eveneens volledig moet betaald worden aan de cursusaccommodatie.
   Dit bedrag is 70% van de deelnemersprijs.


Een cursus onderbreken of stopzetten?

Het onderbreken of stopzetten van een cursus, om welke reden ook, geeft geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling.

 • Voor de cursussen en workshops zonder overnachting:
  Als je stopt met de cursus nadat de eerste les al heeft plaatsgevonden, zal er geen cursusgeld teruggestort worden. Ook wanneer je één of meerdere lessen van de cursus niet kan volgen en nadien weer inpikt.
  De enige uitzondering hierop is een volledige stopzetting omwille van medische redenen. Wanneer je een medisch attest kan voorleggen dat je annulering voor de rest van de cursus verklaart, zullen het aantal gevolgde lessen plus €10 administratiekosten aangerekend worden.
 • Voor de cursussen met overnachting:
  Het onderbreken of stopzetten van een cursus, om welke reden ook, geeft geen recht op terugbetaling.


Halewynstichting annuleert een cursus ?

Wij behouden onszelf te allen tijde het recht voor om een cursus te annuleren wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn of wanneer een lesgever door ziekte of overmacht niet aanwezig kan zijn. Het inschrijvingsgeld wordt dan volledig teruggestort. Er is geen enkele extra schadevergoeding voor de ingeschreven deelnemers.

BEELDMATERIAAL

Door in te schrijven geef je ons de toestemming om tijdens de cursus te worden gefotografeerd. Dit foto- en filmmateriaal wordt gebruikt in eigen publicaties, website en sociale media.

VERZEKERING

Je bent verzekerd voor ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid gedurende alle lesactiviteiten onder leiding van een medewerker.

Je bent niet verzekerd voor de verplaatsingen van en naar de cursus, bij het verlaten van het cursusdomein noch voor deelname aan activiteiten die jij of andere deelnemers op eigen initiatief organiseren.